ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+
(Root) 201047_33277.jpg

 เหรียญ ปี พ.ศ. 2517

ยอดนิยมของหมู่บ้าน

 

 

เงินพด ด้วง

อันน้อยนิด

จากอุโบสถ์หลังเก่า

เดียวเอามาให้ชมที่นี้

 
(Root) 201052_36611.gif


อันนี้ สีผึ้งหลวงปู่ต๊ะ ที่ผมมีอยู่ เมตตามหานิยม ค้าขาย สิ่งที่เห็นไม่ได้มีไว้ขาย หรือให้เช่าแต่อย่างใด  ส่วนใหญ่จะแจกฟรีๆ เมื่อญาติโยมไปทำบุญ ทอดกฐินผ้าป่า
(Root) 201052_36347.jpg


(Root) 2010511_59536.gif

พระครูวิมลอิสรธรรม เจ้าอาวาส

ประวัติย่อ

ประวัติ 

พระครูวิมลอิสสรธรรม 

 

              ชื่อเดิม เม้า  จะรับรัมย์ เกิดวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ปีชวด ณ บ้านเลขที่ ๙๑ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช     จังหวัดบุรีรัมย์

              การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดบ้านใหม่ชีวิตในวันเด็ก  ชอบทำงาน ชอบเลี้ยงโคกระบือมากที่สุด เมื่ออายุประมาณ ๑๒ ขวบ เริ่มฝึกหัดดำนาและเกี่ยวข้าว เป็นผู้ที่มีความมุมานะในการทำงาน   ปกติที่นาจะอยู่ไกลบ้านประมาณ ๗-๘ กิโลเมตร การเดินทางไปกลับลำบากจึงต้องนอนที่กระท่อมปลายนา จนกระทั่งดำนาหรือเกี่ยวข้าวเสร็จจึงได้กลับมาบ้าน  เมื่ออายุประมาณ ๕ ปี   เริ่มฝึกหัดงานเลื่อยไม้กับผู้ใหญ่ และสามารถเลื่อยได้อย่างคล่องแคล่ว ครั้นอายุได้ ๑๖ ปี ได้ช่วยถากเสาเรือนเพื่อใช้ปลูกบ้านและได้เครื่องเรือนครบจำนวน จึงช่วยกันปลูกบ้านได้ ๒ หลัง ต่อมาได้ไปฝึกหัดทำเกวียน และสามารถประกอบเกวียนเองได้สำเร็จจำนวน ๑ เล่ม จากนั้นก็ได้ฝึกทำเกี่ยวกับงานจักรสานหลายอย่าง เช่น สานกระด้ง กระบุง จนคนเฒ่าคนแก่ วานให้ไปช่วยงานดังกล่าวเป็นประจำ

            บรรพชา - อุปสมบท    เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน   พ.ศ. ๒๔๙๙  ณ พัทธสีมา วัดป่าเลไลย์  (บ้านใหม่)  มี

พระราชธรรมโกศล วัดอิสาน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโพธิคณาจารย์ วัดบ้านเมืองโพธิ์  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  และพระครูปราโมทย์ธรรมากร วัดบ้านโคกเหล็ก  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

            ปี ๒๕๐๐ ได้ช่วยสร้างโรงเรียนร่วมกับหลวงพ่อวัดเมือโพธิ์ และหลวงพ่อวัดโคกเหล็ก เริ่มตั้งแต่โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนวัดบ้านตาเสา โรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระสัง  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา  โรงเรียนวัดบ้านใหม่เป็นลำดับมา  ทุกโรงเรียนที่กล่าวมานี้ได้สร้างจนแล้วเร็จและสามารถใช้งานได้

ด้านการศึกษา  

-                   ปี ๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมชั้นตรี

-                   ปี ๒๕๐๓ สอบได้นักธรรมชั้นโท

-                   ปี ๒๕๐๔ สอบได้นักธรรม

จากนั้นคิดว่าจะไปศึกษาต่อ แต่หลวงปู่ต๊ะห้ามไว้โดยท่านบอกว่า ไม้แทนก่อ หน่อแทนลำ ท่านพระครูต้องอยู่กับหลวงปู่ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

งานด้านการพัฒนา 

-                   ปี ๒๕๐๕ สร้างถนนด้านทิศเหนือของวัด โดยซื้อที่นา (ตากล้า) ของชาวบ้าน ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท และที่ดิน ของวัดส่วนหนึ่ง

-                   ปี ๒๕๐๖ สร้างถนนจากวัดไปป่าช้าของบ้านใหม่ ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร

-                   ปี ๒๕๐๘ ซื้อที่ดินสร้างถนนข้ามลำห้วยขึ้นไปทางโคกเขา เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๐๙ ขุดแอ่งน้ำบริเวณวัดป่าเลไลย์ และจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอนามัยประจำตำบลสามแวง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๑๐ สร้างถนนจากบ้านโคกกะเบา -บ้านกระสัง

-                   ปี ๒๕๑๑ สร้างถนนจากบ้านกระสัง-หนองทำนบ

-                   ปี ๒๕๑๒ ซื้อที่ดินตัดถนนข้างสถานีอนามัยไปยังโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๑๓ สร้างถนนด้านทิศตะวันตกของบ้านเพชรน้อยหมู่ที่ ๘

-                   ปี ๒๕๑๔ สร้างถนนจากบ้านใหม่หมู่ที่ ๕ ไปสู่เขาบุตายู และได้ซื้อที่นาเป็นจำนวนเงินรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นที่นาหลายเจ้า เช่น ของนายวิเชียร รอบแคว้น จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท, นายเภา  เจริญรัมย์, นายมาณ  เจริญรัมย์, นายดวง  รอบแคว้น นายโยน รอบแคว้น, นายโยน  เจริญรัมย์, นายเชือง สินศิริ, นายโพก  เจริญรัมย์, นายทรง  เจริญรัมย์, นาง เปรียม  แก่นนอก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๑๕ ได้สร้างท่อบล๊อกถมดินข้ามลำห้วย เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

-                   สร้างถนนบ้านใหม่-บ้านเพชรน้อย   เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-    สร้างศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๕เมตร ลักษณะสร้างด้วยไม้ชั้น เดียว สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๒๖๙,๗๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๑๖          สร้างกุฏิขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๑ เมตรสิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๑๗         สร้างหอฉัน ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๐ ร่วมสร้างอ่างเก็บน้ำ (ชลประทาน) บ้านสามแวง  กับหลวงพ่อพระครูปราโมทย์ธรรมากร วัดบ้านโคกเหล็ก

-                   ปี ๒๕๒๑         สร้างอุโบสถขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องสิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕,๕๓๘,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๒        สร้างหอระฆัง ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตรสูง ๑๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐ บาท

-                   ขุดสระขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๓ เมตร และซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายเขตชลประทาน ปัจจุบัน มีอ่างเก็บน้ำ ขนาดเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เป็นที่สะดวกสบายแก่ชาวตำบลสามแวงทุกครัวเรือนในการใช้อุปโภคบริโภคและเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์

-                   ปี ๒๕๒๓        สร้างรั่วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๙ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๔        สร้างซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๙ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๕        สร้างกุฏิขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ครึ่งตึกครึ่งไม้ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๒๘,๐๐๐ บาท

-                   สร้างถนนบ้านใหม่-หนองทำนบ

-                   ปี ๒๕๒๖         สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร กว้าง ๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๗        สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา วัดป่าเลไลย์ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๔ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๔,๖๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๒๙         สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๓๐ สร้างถนนระหว่างบ้านโคกกะเบา-โคกเขา กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ตัดถนน     ระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านมะค่า(เบง) กว้าง ๕ เมตรระยะทาง ๘ กิโลเมตร  ต่อมาได้ตัดถนนระหว่างบ้านใหม่กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่ กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร

-                   สร้างหอกระจายข่าว ๕ หมู่บ้านและ สร้างสะพานข้ามลำห้วยไปสู่โคกเขา

-                   ปลูกไม้สักทอง ไม้ประดู่และต้นสน ในพื้นที่และริมทางอ่างเก็บน้ำ (ชลประทาน) จำนวน ๑,๕๐๐ ต้น

-                   ปี ๒๕๓๑ ได้มอบทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนเพชรประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และโรงเรียนโคกขมิ้นพัฒนาโรงละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ ปี ติดกัน 

-                   ๒๕๓๔  สร้างกุฏิหลังใหม่ ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องชั้นเดียว  จำนวน ๗ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๓๕        สร้างกุฏิ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ทรงไทย ชั้นเดียว สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๓๖ สร้างเมรุ สิ้นงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๓๗        สร้างเมรุ ๑ หลัง กว้าง ๕  เมตร ยาว  ๘  เมตร  สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๒๕๑,๕๐๐ บาท

-                   ซื้อที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ เพื่อตัดถนนข้ามลำห้วย

-                   ปี ๒๕๓๘         สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตรยาว ๒๗ เมตร ทรงไทย ชั้นเดียว สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๐๕,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๐ ตัดถนนจากบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ไปยังบ้านเพชรน้อย ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

-                   ปี ๒๕๔๒        สร้างประปาภายในวัดป่าเลไลย์ สิ้นงบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๓         สร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ๑ หลัง กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  เป็นอาคาร ๒ ชั้น ปัจจุบัน ชั้นล่างใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์       สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๖๘๙,๑๓๐.๙๐ บาท

-                   สร้างกุฏิสงฆ์ริมสระน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔เมตร  จำนวน ๓  หลัง  สิ้นเงินไป ๓๐๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๔         สร้างรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว ๒๐๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๕ ตัดถนนจากบ้านเพชรน้อย หมู่ที่ ๘ ไปบ้านตะครอง และทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก วางเป็นท่อประปาจากอ่างเก็บน้ำชลประทานมายังสระเก็บน้ำภายในวัดบ้านใหม่ เพื่อแจกจ่ายไปทั่วทุกหมู่บ้าน ใช้งบประมาณที่สิ้น ๒๘๗,๖๗๕ บาท

-                   ถมสระปรับพื้นที่ หน้าฌาปนสถานวัดป่าเลไลย์ รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๖         สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

-                   ซื้อที่ดินตัดถนนจากวัดป่าเลไลย์ ไปยังโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สายที่สอง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

-                   ได้ดำเนินการปูอิฐลายรอบศาลาการเปรียญที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สิ้นเงินไป ๗๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๗ ได้สร้างเจดีย์สถานจัดเก็บอัฐิติดกำแพง     จำนวน ๕๐หลัง หลังละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๘ ได้จัดทำห้องกระจกกั้นเป็นห้องเรียน ๒ ห้อง พร้อมติดตั้งแอร์ ๑ เครื่อง  ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดป่าเลไลย์  รวมเงินทั้งสิ้น  ๗๐,๐๐๐ บาท

-                   จัดซื้อตู้เอกสาร มอบแด่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดป่าเลไลย์ จำนวน ๗ ตัว สิ้นเงินไป ๒๑,๐๐๐ บาท

-                   ปี ๒๕๔๙ ได้ดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวัดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท

-                   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๕๒ สร้างกุฏิชั้นเดียวมีที่กักเก็บน้ำฝนเป็นห้องใต้ดิน สิ้นค่าก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

-                   สร้างถนน ไปยังตัวเมืองบุรีรัมย์ กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร

ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ 

-                   ปี ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม(แผนกธรรม)

-                   ปี ๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลห้วยราช

-                   ปี ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ (บ้านใหม่)

-                   ปี ๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับพระราชทาน 

-                   ปี ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การสงเคราะห์ประชาชน

-                   ปี ๒๕๔๒ ได้รับโล่เกียรติยศ วัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

-                   ปี ๒๕๔๒ ได้รับคัดเลือกเป็น อุทยานการศึกษาในวัด

-                   ปี ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร พัดยศ พระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่  พระครูวิมลอิสสรธรรม

-                   ปี ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร พัดยศ ที่พระครูเจ้าคณะตำบล ชั้นเอก

      หลวงพ่อเม้า นิสัยส่วนตัวท่านเป็น เรียบง่ายไม่ถือยศศักดิ์ รักสันโดษ ติดดิน รักธรรมชาติ รักต้นไม้ มีอารมณ์ดี  เป็นพระนักเทศน์ที่สามารถนำเอาตัวอย่างรอบตัวมาประยุกต์ใช้กับหลักธรรมได้ดี ทำให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง และเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปัจจัยที่ได้จากการเทศน์และกิจนิมนต์อื่น ๆ ท่านจะใช้ในการพัฒนาวัด พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร  และผู้ที่เรียนดี แต่ด้อยโอกาส

      ขณะทำงานร่วมกับชาวบ้านท่านอาศัยช่วงเวลานั้น ทำการอบรมสั่งสอนธรรมะให้ชาวบ้านเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

งานพัฒนาในอนาคต 

-                   ขยายชลประทานและทำแนวทำนบให้มั่นคงถาวร

-                   ขยายประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่ พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องให้ได้มาตรฐาน

คติธรรม   

   “จงทำตัวให้เป็นตัวอย่างก่อน แล้วจึงบอกคนอื่น

      “ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงคนต้องนำ ทำดีให้เป็นแบบอย่าง